Про факультет

Факультет урбаністики та просторового планування продовжує багаторічні традиції підготовки високоякісних фахівців-містобудівників, яка здійснюється в університеті з 1948 року. Сьогодні факультет стрімко розвивається та має на меті підняття якості підготовки фахівців до європейської. Факультет має тісні зв’язки з відомими вітчизняними та європейськими спеціалістами. В рамках міжнародного співробітництва та академічної мобільності студентів і викладачів, факультет приймає зарубіжних гостей з європейських університетів, проводить традиційні міжнародні заходи за участю закордонних та вітчизняних фахівців, студентів та викладачів з усієї України. В навчальному процесі викладачі факультету впроваджують передові світові методики просторового планування, використовують найсучасніші комп’ютерні технології.

У складі факультету наступні кафедри:

Пріоритетними напрямами роботи факультету є забезпечення міждисциплінарного підходу до планування сучасних населених пунктів і міських громад, управління просторовим розвитком поселень, удосконалення систем міського господарства.

Студенти факультету приймають активну участь у вітчизняних та міжнародних олімпіадах, конкурсах, конференціях, громадських та освітніх проектах, науково-освітніх програмах. Кращі студенти задіяні в проведені досліджень та розробці реальних проектів.

У складі факультету три кафедри: міського будівництва, міського господарства, політичних наук і права.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців в галузі «Архітектура та будівництво», за освітніми ступенями – бакалавр, магістр; науковців в галузі науки «Містобудування та територіальне планування» за освітньо-науковим ступенем – доктор філософії, науковим – доктор наук, «Право» за освітнім ступенем – бакалавр.

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Спеціалізація: будівельне та містобудівне право

Профіль фахівця – аналіз регуляторного впливу нормативно-правових актів у будівельному комплексі та сфері містобудування; юридичний супровід договірно-правових відносин, претензійно-позовна діяльність у будівництві та містобудуванні; юридичний супровід інвестиційної діяльності; оптимізація застосування нормативно-правових актів в управлінні будівництвом, юридична експертиза дотримання законності.

Галузь знань – 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація: міське будівництво та господарство (МБГ)

Профіль фахівця: планування, забудова та реконструкція міських територій; проектування та експлуатація вуличної мережі та транспортних споруд; інженерна підготовка міських територій; проектування споруд захисту міських територій; інженерне обладнання та благоустрій міських території; проектування ландшафту міста; оцінка екологічного стану міського середовища; проектування та будівництво будівель та споруд; створення та ведення містобудівних інформаційних систем; управління розвитком міст.

Спеціалізація: автомобільні дороги та аеродроми (АДА)

Профіль фахівця: наукові дослідження, вишукування, проектування, будівництво, реконструкція, експлуатація та ремонт автомобільних доріг, аеродромів та інженерних об’єктів.

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На факультеті працюють відомі в Україні та світі науковці. Співробітники факультету беруть активну участь у розробці законодавства України в галузі містобудування, просторового та територіального планування, Державних будівельних норм України та інших нормативних документів.

Основні напрями наукової діяльності кафедри міського будівництва –розробка законодавчої та нормативної бази містобудування та територіального планування в Україні, раціональних методів планування та забудови міських, селищних та сільських населених пунктів України, розробка містобудівного кадастру та містобудівних інформаційних систем; розробка методів оцінки екологічного стану навколишнього середовища; розробка методів інженерного захисту, підготовки, інженерного обладнання і благоустрою міських територій; розробка новітніх методів проектування і реконструкції транспортних систем міст на основі моделювання та створення експертних систем; розробка та удосконалення методів проектування та реконструкції міської вулично-дорожньої мережі, міських дорожньо-транспортних та інженерних споруд.

Наукові дослідження кафедри міського господарства пов’язані з удосконаленням методів сучасного містобудівного і територіального планування, інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень в сфері міського господарства; застосуванням методів моделювання та сучасних технологій для оцінки вартості земельних ділянок у містах, удосконаленням системи підготовки інженерів в галузі міського господарства; розробкою Законів України в галузі містобудування, територіального планування та місцевого самоврядування; розробкою методів, направлених на вирішення містобудівних проблем енергозбереження шляхом підвищення ефективності використання енергоресурсів.

Основні напрями наукової роботи кафедри політичних наук – соціально-політичні та правові засади будівництва та містобудування, соціологія міста, гендерні відносини, мовна політика. Виконується науковий проект «Моделі національної консолідації України (на прикладі політики енергоефективності та енергозбереження)». Діє лабораторія з досліджень регіонального розвитку та соціально-політичних проблем будівельного комплексу.

Вчені факультету входять до редакційних колегій багатьох наукових видань. На факультеті видається фаховий науково-технічний збірник «Містобудування та територіальне планування», де публікують свої наукові праці науковці з усієї України.

Контактна інформація:

декан факультету: к.т.н., доц. Мамедов Алірза Махмуд огли

заступник декана факультету: Міщенко Олена Дмитрівна

заступник декана факультету: Тригуб Руслана Миколаївна

Фахівець першої категорії: Дєдова Інна Вікторівна

Адреса: Повітрофлотський проспект, 31, м.Київ, 03037

телефон: +380(44)248 30 32

Адреса електронної пошти: d@mistobuduvannya.net