Право

Будівельне та містобудівне право

Будуй своє гідне майбутнє - обирай кар'єру юриста у сфері будівництва та містобудування!

КНУБА здійснює підготовку високопрофесійних юристів зі спеціалізації «будівельне та містобудівне право».

Навчальний процес забезпечується провідними вченими, фахівцями з ексклюзивними програмами, що дає студентам глибокі та всебічні знання теорії держави й права, галузевих юридичних дисциплін (конституційного права, цивільного права та цивільного процесу, адміністративного права та процесу, господарського права та процесу, кримінального права та процесу, трудового права тощо), а також спеціальних знань в сфері правового регулювання будівельної та містобудівної діяльності.

Навчання ведеться українською та англійською мовами, що дає студентам змогу опанувати передові знання, європейський та світовий досвід в сфері захисту прав і свобод громадян, правового супроводження інвестиційної та іноваційної діяльності юридичних осіб, правового супроводу будівельної та містобудівної діяльності.

Отримані студентами знання підкріплюються їх участю в інноваційній науково-дослідній роботі, практикою у профільних державних установах та будівельних компаніях.

Унікальне поєднання професійних знань та компетенцій, освоєних студентами, дозволяє їм зайняти гідне місце серед провідних фахівців з правового супроводу будівельної та містобудівної діяльності, працювати в органах державної влади, місцевого самоврядування, провідних компаніях України та за кордоном.

Особлива увага надається також вивченню іноземних мов. Навчальний план підготовки бакалаврів передбачає обов’язкове вивчення англійської мови в обсязі не менше 30 кредитів, що уп’ятеро більше, ніж на решті спеціальностей КНУБА, а також другої іноземної мови (німецької або французької на вибір студентів).