Політологія

Політичний менеджмент | Політична урбаністика

Твоє успішне майбутнє!

Навчання здійснюється згідно з освітньо-професійною програмою зі спеціальності 052 «Політологія» за престижними програмами «Політичний менеджмент» та «Політична урбаністика».

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Політичний менеджер – фахівець з розробки та реалізації управлінських рішень. Випускник володітиме технологіями маркетингового аналізу політичного ринку, іміджмейкінгу, організації рекламно-інформаційних, передвиборних кампаній, управління конфліктами, налагодження зв’язків з громадськістю.

Фахівці з політичного менеджменту є затребуваними органами державної влади, місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями, рекламними та консалтинговими агенціями, бізнес-структурами.

ПОЛІТИЧНА УРБАНІСТИКА. Новий напрям суспільної діяльності, пов’язаний з управлінням містами та регіонами як особливими соціально-політичними системами. Політичні урбаністи займаються розробкою та реалізацією національної політики розвитку міст, питаннями організації мегаполісів. Політична урбаністика належить до найважливіших професій майбутнього.

Вивчаються: сучасне місто у глобалізованому світі, місто як простір політичної комунікації, відносини між муніципальними органами та державою, взаємодія влади та громадськості, формування урбаністичної культури, якість міського середовища та політичні шляхи її підвищення, технології управління містом тощо.

Наша мета – забезпечити органи влади, політичні партії, громадські організації, приватний сектор фахівцями муніципального, регіонального, державного та міжнародного рівнів, сформувати покоління city-менеджерів.

Особлива увага надається також вивченню іноземних мов. Навчальний план підготовки бакалаврів передбачає обов’язкове вивчення англійської мови в обсязі не менше 30 кредитів, що уп’ятеро більше, ніж на решті спеціальностей КНУБА, а також другої іноземної мови (німецької або французької на вибір студентів).